Våra köpvillkor

Köptrygghet

Carrera Luckan innehar F-skattsedel.

Garantier

Alla våra produkter omfattas av garanti om minst 5 år.
Under respektive produkt finner du garantitider.
Garantin avser ersättningsprodukt eller av oss sanktionerad reparation under förutsättning att monterings- och skötselinstruktioner följts. Fakturan gäller som garantisedel.

Priser

Priserna som anges är alltid inklusive moms.
Carrera Luckan förbehåller sig rätten att neka en order.
Som kund behöver du inte betala några extra avgifter utöver de avgifter som anges vid beställning.
Vid köp av färre än fem produktenheter kan en särskild avgift komma att tas ut.

Faktura

Vi erbjuder faktura i samarbete med Factoringgruppen. En faktura skickas först när dina produkter lämnat fabrik och du betalar enkelt till BankGiro. Leverans mot faktura sker enbart till folkbokförd adress. Kreditgränsen är flytande och beräknas innan köpet avslutas. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker.

Faktura utgår i samband med påbörjad leverans och med betalningsvillkor 10 dagar.
Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med 50 kr, samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.
Fel produkt eller saknad produkt har kunden rätt att hålla inne produktens värde från fakturan tills produkten levererats. Vid frågor rörande påminnelseavgift/räntor, kontakta Carrera Luckans
telefonsupport.

Det är alltid tryggt att handla hos oss på Carrera Luckan. Vi lämnar aldrig ut namn, adress eller andra personliga uppgifter till någon annan.

Leverans

Våra specialtillverkade produkter levereras normalt inom ca 4-6 veckor.
Innan leverans kommer du att bli uppringd av transportören och då få närmare information om exakt leveransdag och tid.

För alla leveranser gäller transport fram till adressen på körbar väg. Vid leverans till öar som saknar broförbindelse avtalas särskilt för pris, leveranstid och leveranssätt. Vid önskemål om leverans till skärgårdsö levererar vi fraktfritt till närmaste kajplats på fastlandet där kund får ta emot leveransen och sedan själv ombesörja vidare transport till ö. Vi levererar enbart inom Sveriges gränser.

Transportkostnaden för köksluckor/lådfronter/lådinsatser är 995 kr. För stommar är priset 1995 kr. För bänkskivor i laminat och massivträ 1780 kr och för kompositsten 2980 kr. Detta oavsett vart i Sverige leveransen sker.

Ångerrätt

I enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har konsumenten som huvudregel ångerrätt (9 §). Avser distansavtalet en vara som skall få en tydlig personlig prägel, får konsumenten och näringsidkaren avtala bort ångerrätten (5 §). Genom detta avtals godkännande godkänner du även att ångerrätten ej gäller vid köp av Carrera Luckans specialtillverkade produkter. Vad avser övriga produkter gäller huvudregeln och konsumenten har då rätt att frånträda ett distansavtal genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från fristdagen eller inom sju arbetsdagar från fristdagen. Fristdagen är samma dag som konsumenten tar emot varan. Ångerrätten avseende icke specialtillverkade produkter utövas mot Carrera Luckan Fartygsgatan 15, 261 35 Landskrona.

Reklamation


Vid mottagandet av dina beställda produkter är det viktigt att du snarast öppnar försändelsen och granskar innehållet. Om du vid mottagandet mot förmodan skulle upptäcka att försändelsen är transportskadad, skall du genast på plats anmäla detta till transportören och få skadan skriftligen dokumenterad. Ta sedan kontakt med transportbolaget för att anmäla skadan. En produkt som vi har konstaterat är felexpedierad byter vi snarast ut. Alla kvitton erfordras. Vi tar ej på oss ansvar för felaktiga mätningar som kunden själv utfört. Vid beställning av Carrera Luckans mått-tjänst tar Carrera Luckan ansvar för eventuella felmätningar.

Andra fel än transportskador skall reklameras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller kunde ha märkt felet. Vid utebliven reklamation får köparen inte åberopa att produkten är felaktig.

Sekretess

Alla kunduppgifter hanteras med största diskretion och kommer under inga villkor att spridas eller säljas vidare. Du kommer med andra ord inte att få reklam från andra företag, inte heller från oss såvida du inte själv önskar det.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Personuppgifter/PUL och registrering

För att kunna handla hos oss måste du registrera dig. I samband med registrering samtycker du till att Carrera Luckan får behandla dina
personuppgifter enligt personuppgiftslagen, PUL. Vi tar ansvar för att de personuppgifter; namn, adress, e-post och personnummer etc, som du lämnar till oss vid din registrering aldrig lämnas vidare till tredje part.

Om cookies

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida, ex. ”carreraluckan.se”, till din dator där den lagras, antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Om din browser är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att lägga din beställning via Internet. Du kan ändra denna inställning i din webbläsare.

Övrigt

Carrera Luckan förbehåller sig rätten att utan föregående avisering ändra information, produkter och priser. Carrera Luckan reserverar sig för eventuella fel i specifikationer, skriven text och bildmaterial
på denna site. Färgavvikelser från bild till fysisk produkt kan förekomma pga skärminställningar.
Likaså kan färgavvikelser inom samma produktkategori förekomma. All bildinformation på siten skall ses som illustrationer och vi inte garantera att bilderna återger produkternas exakta utseende eller beskaffenhet.