Monteringsanvisning lådinsatser

För att underlätta monteringen behöver du borr, skruvtving, skruvdragare samt en kloss.

Så här monterar du lådinsatser:

1) Placera kassetsidan på stommens insida:

2) Skruva fast kassetsidan så att den ligger i nivå med stommens framkant och botten:

3) Skruva fast handtagen och sätt in lådsatserna i kasseten.

4 ) Monteringen är klar!

Lådinsatser (utökad)

5-lådsats Hål 1,5,9,13,18. 3-lådsats Hål 1,7,16