Monteringsanvisning köksluckor

När du beställer luckor från oss ingår skruvar, dämpade gångjärn samt renoveringsplatta.
Handtag beställer du separat.

För att underlätta monteringen behöver du borr, skruvtving, skruvdragare samt en kloss.
Så här monterar du köksluckor:

1) Placera en kloss under stommens bottenplatta. Fäst klossen med hjälp av en skruvtving:

2) Skruva därefter fast gångjärnen i luckan. Fäst renoveringsplattan i gångjärnet.

3) Placera luckan så att den vilar på klossen:

4) Skruva fast övre delen av luckan i stommen:

5) Avlägsna skruvtvingen samt klossen.

6) Skruva fast nedre delen av luckan i stommen:

7) Märk ut hål för beslag.
Borra därefter hålen:

7) Skruva fast beslaget:

8) Monteringen är klar!